Shri Pipleshwar Mahadev Mandir, Mehsana

Sri Ramanuja Bhadravedi Temple, Hydrabad
June 17, 2017
Shri Jain Mandir, Ummedpur
June 16, 2017